Jdi na obsah Jdi na menu
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRÁTICE Č. 1/2007 ZE DNE 23.1.2007

11. 11. 2007

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRÁTICE Č. 1/2007 ZE DNE 23.1.2007

 

 

 

 

Datum a čas konání : 23.1.2007 19 hod.

Místo konání: obecní úřad Nevrátice

Přítomní členové zastupitelstva: Vratislav Válek, Vlasta Šolcová, Josef Tesař, Markéta Tesařová, Milan Janich, Rudolf Vondráček, Jaroslav Žďárský

Hosté: Antonín Koubek, Radim Koubek, ing. Jitka Koubková

 

 

 

PROGRAM: 1) Zahájení

2) Poplatky za komunální odpad a psi na rok 2007

3) Vybavení pivnice

4) Příspěvek pro místní SDH

5) Příspěvek na dětský karneval

6) Uzavírání dohod o provedení práce

7) Dohoda o provedení práce s ing. Koubkovou

8) Dohoda o provedení práce s panem Milanem Janichem

9) Různé

a) zřízení výboru pro stavebnictví, veř. pořádek a zem.

10) Diskuse

11) Závěr

 

 

 

Ad 1)

 

Zasedání zahájil starosta obce v 19 hod. Dále byli jednohlasně zvoleni ověřovatelé zápisu: p. Janich a p. Tesař.

 

 

Ad 2)

 

Usnesení č. 1: zastupitelstvo jednohlasně schválilo novou výši poplatků za komunální odpad a psi s účinností od 1.3.2007.

Dospělí a děti nad 12 let 380,- Kč

Děti do 12 let 230,- Kč

Chalupáři 380,- Kč

Poplatek za psa 100,- Kč

 

Ti, co nevlastní nádobu na odpad, obdrží pytle o celkovém objemu 500 litrů na osobu nebo na č.p. u chalupářů.

 

 

Přepočtená výše poplatku za komunální odpad na rok 2007 činí:

dospělí, děti nad 12 let a chalupáři 375,- Kč,

děti do 12 let 225,- Kč.

Dále pak byly jednohlasně schváleny ceny za prodej pytlů na odpad v následující výši:

110 litrů 55,- Kč

60 litrů 30,- Kč

žluté na plasty 5,-Kč

 

 

Ad 3)

 

Usnesení č. 2: zastupitelstvo jednohlasně schválilo uvolnění peněžních prostředků na vybavení pivnice obce ve výši 40.000,- Kč.

 

 

Ad 4)

 

Usnesení č. 3: zastupitelstvo jednohlasně schválilo navýšení příspěvku pro místní SDH na výši 20.000,- Kč na nákup stříkačky.

 

 

Ad 5)

 

Usnesení č. 4: zastupitelstvo jednohlasně schválilo finanční příspěvek na pořádání karnevalu v budově školy ve výši 1.000,- Kč. Pronájem třídy na dětský karneval nebude účtován. Karneval zorganizuje paní Vlasta Šolcová.

 

 

Ad 6)

 

Usnesení č. 7: zastupitelstvo jednohlasně schválilo uzavírání dohod o provedení práce s účinností od 1.1.2007 takto:

uzavírání dohod bude v kompetenci pana starosty za následujících podmínek:

hodinová odměna bude činit 100,- Kč,

celková odměna z dohody nepřesáhne částku 5.000,- Kč.

Pokud by byla zaměstnancem nebo panem starostou požadována jiná hodinová odměna nebo by celková částka z dohody přesahovala výši 5.000,- Kč, musí být tato dohoda schválena zastupitelstvem.

 

 

Ad 7)

 

Usnesení č. 5: zastupitelstvo jednohlasně schválilo podepsání dohody o provedení práce s ing. Jitkou Koubkovou jako účetní obce předloženou panem starostou.

 

 

Ad 8)

 

Usnesení č. 6: zastupitelstvo jednohlasně schválilo uzavírání dohod o provedení práce s panem Milanem Janichem na vyhrnování sněhu, sypání chodníku apod. s účinností od 1.1.2007. Dohody budou uzavírány měsíčně dle potřeby. Hodinová odměna bude činit 60,- Kč.

 

 

 

 

 

Ad 9)

 

a) zřízení výboru

 

Usnesení č. 7: zastupitelstvo jednohlasně schválilo zřízení výboru pro stavebnictví, veřejný pořádek a zemědělství s platností od 1.1.2007. Předsedou tohoto výboru byl jmenován pan Josef Tesař.

 

Ad 10)

 

Nebyly žádné příspěvky do diskuse ze strany zastupitelů ani hostů.

 

Ad 11)

 

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 22 hod.

 

 

 

V Nevráticích dne 3.2.2007.

 

Zapsala: Vlasta Šolcová

 

Ověřovatelé zápisu: Milan Janich

 

Josef Tesař