Jdi na obsah Jdi na menu
 

29. 9. 2009

Obec Nevrátice            
               
               
Rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011        
               
               
PŘÍJMY              
Řádek Text Paragraf Položka Text  
Rok 2010 Rok 2011  
1 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 0000. 1111 Nárůst 3 % 180 000,00 185 000,00  
2 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 0000. 1112 Nárůst 3 % 17 000,00 17 500,00  
3 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výn. 0000. 1113   16 000,00 16 000,00  
4 Daň z příjmu právnických osob 0000. 1121 Nárůst 3 % 320 000,00 330 000,00  
5 Daň z přidané hodnoty 0000. 1211 Nárůst 3 % 390 000,00 400 000,00  
6 Poplatek za likvidaci kom. odpadu 0000. 1337   70 000,00 75 000,00  
7 Správní poplatky 0000. 1361   500,00 500,00  
8 Daň z nemovitostí 0000. 1511 Nárůst 3 % 240 000,00 247 000,00  
9 Neinvestiční dotace ze SR 0000. 4112   7 400,00 8 000,00  
10 Příjmy z pronájmu pozemku 1012 2131   31 000,00 31 000,00  
11 Příjmy z pronájmu pozemku - rybník 2341 2131   2 000,00 2 000,00  
12 Příjmy z pronájmu ost. nemov. - byt. hosp. 3612 2132 v letech 2009, 2010 rekonstrukce 0,00 36 000,00  
13 Příjmy z pronájmu ost. nemov. - nebyt. hosp. 3613 2132   7 500,00 7 500,00  
14 Příjmy z úroků 6310 2141   40 000,00 40 000,00  
15 Poplatky ze psů 0000. 1341   4 000,00 4 000,00  
               
  CELKEM       1 325 400,00 1 399 500,00  
               
               
  Přebytek hospodaření       519 900,00 766 000,00  
               
               
               
               
VÝDAJE              
Řádek Text Paragraf Položka Text  
Rok 2010 Rok 2011  
1 Pitná voda 2310 --   0,00 0,00  
2 Rybník 2341 --   5 000,00 5 000,00  
3 Komunální odpad 3722 -- počítáme s meziročním nárůstem cen 60 000,00 65 000,00  
4 Silnice 2212 -- běžné opravy a údržba 9 000,00 11 000,00  
5 Předškolní a školní zařízení 3111 --   100 000,00 105 000,00  
6 Fond ohrožených dětí 3319 --   500,00 500,00  
7 Dary obyvatelstvu 3399 -- životní jubilea, narození dítěte 6 000,00 6 000,00  
8 Dary Sokol 3419 --   4 500,00 5 000,00  
9 Bytové hospodářství 3612 6121 rekonstrukce bytu 200 000,00 0,00  
9 Požární ochrana 5512 --   10 000,00 10 000,00  
10 Zastupitelstvo obce 6112 -- odměny, cestovné 140 500,00 140 500,00  
11 Místní správa 6171 --   220 000,00 230 000,00  
12 Veřejné osvětlení 3631 -- počítáme s meziročním nárůstem cen 35 000,00 40 000,00  
13 Bankovní poplatky 6310 --   5 000,00 5 500,00  
14 Pojištění 6320 --   10 000,00 10 000,00  
               
  CELKEM       805 500,00 633 500,00  
               
               
Vypracovala: ing. J. Koubková            
V Nevráticích dne 18.12.2008            
               
Schválil:              
Dne: