Jdi na obsah Jdi na menu
 

24. 11. 2009

 

Rozpočtové provizorium na rok 2010    
     
Rozp.skladba Text
     
PŘÍJMY 2010    
0000 1111 DzP fyz.os.záv.čin. 180 000,00
0000 1112 OSVČ 30 000,00
0000 1113 kapit.výnosy 17 000,00
0000 1121 DzP právn.os. 265 000,00
0000 1211 DPH 410 000,00
0000 1337 popl.za komun.odpad 68 000,00
0000 1341 popl. ze psů 7 000,00
0000 1361 správní poplatky 500,00
0000 1511 daň z nemov. 240 000,00
0000 4112 transfery ze státního rozpočtu 79 800,00
1012 2131 Agro nájem pozemky 31 110,00
2341 2131 pronájem rybník 2 000,00
3613 2132 pronájem pivnice 7 200,00
3725 2324 náhrady od EKO-KOMu 10 000,00
6171 2112 příjmy z prodeje zboží 2 000,00
6310 2141 úroky 15 000,00
Celkem   1 364 610,00
     
     
VÝDAJE 2010    
2212 5021 silnice dohody 2 500,00
2212 5156 silnice PHM 3 000,00
2212 5169 silnice služby 1 500,00
2310 6121 vodovod 16 000,00
2321 5169 odvoz septiku 3 000,00
2341 5021 rybník dohody 2 500,00
2341 5139 rybník mat. 2 500,00
3113 5321 neinv. N na žáky 120 000,00
3399 5194 věcné dary 1 000,00
3399 5492 dary obyvatelstvu 4 000,00
3631 5021 veřejné osvětlení DPP 1 000,00
3631 5139 veřejné osvětlení mat. 3 000,00
3631 5154 veřejné osvětlení el. 50 000,00
3631 5171 veřejné osvětlení oprava 5 000,00
3635 6119 územní plán 290 400,00
3722 5169 odvoz odpadu 60 000,00
3745 5139 nákup materiálu – péče o obec 5 000,00
3745 5156 pohonné hmoty – sekání zeleně 5 000,00
5512 ---- požární ochrana 10 000,00
6112 5023 odměny zastup. 140 400,00
6112 5032 zastup. zdr.poj. 12 700,00
6112 5173 cestovné zastup. 15 000,00
6171 5021 dohody o provedení práce 90 000,00
6171 5136 knihy, tisk 5 000,00
6171 5137 drobný hm.maj. 15 000,00
6171 5138 nákup zboží 20 000,00
6171 5139 mat. 25 000,00
6171 5153 plyn 10 000,00
6171 5154 el. energie 2 000,00
6171 5161 pošta 3 000,00
6171 5162 telefony 35 000,00
6171 5167 školení 1 500,00
6171 5169 ost.služby 20 000,00
6171 5171 opravy a udržování 5 000,00
6171 5172 programové vybavení 3 000,00
6171 5173 cestovné 1 500,00
6171 5175 pohoštění 4 000,00
6171 5229 přísp. SMO 2 500,00
6310 5163 bankovní poplatky 5 000,00
6320 5163 pojištění 10 900,00
6402 5364 vratka dotace volby 5 523,00
Celkem   1 017 423,00
ROZDÍL 347 187,00
     
     
Vypracovala: ing. Jitka Koubková    
Nevrátice 11.12.2009