Jdi na obsah Jdi na menu
 

2. 2. 2010

 

Obec Nevrátice

Nevrátice 93

508 01 Hořice

 

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

 

z provedené inventarizace za rok 2009

 

 

Zpracovala: Ing. Jitka Koubková

Datum ke kterému se provádí inventarizace: 31.12.2009

Datum zpracování: 15.1.2009

Počet stran inventarizačního zápisu: 2

 

 

Dle příkazu k provedení inventarizace byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

 

 

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků z předběžné rozvahy.

 

Byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly:

 

  1. Účtování cenin a zásob se provádí způsobem B. Konečné zůstatky v účetnictví budou tudíž teprve upraveny dle provedených inventur.

 

Přijatá opatření: bude zúčtován počáteční a konečný stav cenin a zásob k 31.12.2009.

 

Odpovídá: ing. Jitka Koubková – účetní.

 

  1. U podílových listů Sporobond ČS vedených na účtu 069 došlo ke zhodnocení vkladu o 30.623,95 Kč.

 

Přijatá opatření:

Na účtu 069 bude provedeno přecenění vkladu v účetnictví k 31.12.2009 účetním zápisem 069 / 909.

 

Odpovídá: ing. Jitka Koubková – účetní.

 

 

Další zjištěné skutečnosti k projednání v zastupitelstvu obce:

 

  1. Nájemní smlouva pozemků s Agrem Chomutice.

  2. Obecní pozemky využívané občany bez nájemní smlouvy.

 

 

 

 

 

Na majetek obce evidovaný v účetních výkazech byla ověřena majetková práva.

Nebyla řádně provedena fyzická inventura pozemků, budov a staveb s tím, že nebyl zhodnocen stávající stav majetku.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… …………………………………………..

Ing. Jitka Koubková Vratislav Válek

účetní starosta

 

 

 

Inventarizační komise č. 1

Předseda komise: Jaroslav Žďárský

 

Členové komise: ing. Jitka Koubková – účetní obce

 

 

 

 

Inventarizační komise č. 2

Předseda komise: Markéta Tesařová

 

Členové komise: Josef Tesař

 

ing. Jitka Koubková – účetní obce

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Inventarizační záznam č. 1

Inventarizační záznam č. 2