Jdi na obsah Jdi na menu
 

20. 3. 2007

 MOS - Městská a obecní statistika Zpět    
<>
Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 549207  -  Nevratice

Sčítání lidu, domů a bytů 2001

 
Druhy pozemků (údaje roku 2004)
        Celková výměra pozemku (ha) 324.3433
        Orná půda (ha) 264.6440
        Chmelnice (ha) 0.0000
        Vinice (ha) 0.0000
        Zahrady (ha) 5.3639
        Ovocné sady (ha) 0.5690
        Trvalé trávní porosty (ha) 13.4948
        Zemědělská půda (ha) 284.0717
        Lesní půda (ha) 15.8804
        Vodní plochy (ha) 2.8257
        Zastavěné plochy (ha) 7.5158
        Ostatní plochy (ha) 14.0497
 
Hospodářská činnost (údaje roku 2004)
        Počet podnikatelských subjektů celkem 20
        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 1
        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 6
        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 4
        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 0
        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 6
        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 1
        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1
        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0
        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 1
        Státní organizace - počet subjektů 0
        Akciové společnosti - počet subjektů 0
        Obchodní společnosti - počet subjektů 0
        Družstevní organizace - počet subjektů 0
        Peněžní organizace - počet subjektů 0
        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 19
        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 0
        Svobodná povolání - počet subjektů 0
        Ostatní právní formy - počet subjektů 1
 
Obecná charakteristika (údaje roku 2004)
        První písemná zpráva (rok) 1398
        Nadmořská výška (m n.m.) 246
        Katastrální plocha (ha) 324
        Počet katastrů 1
        Počet územně technických jednotek 1
        Počet částí obce 1
 
Obyvatelstvo (údaje roku 2004)
        Živě narození celkem 2
        Muži (z narození celkem) 1
        Ženy (z narození celkem) 1
        Zemřelí celkem 1
        Muži (ze zemřelí celkem) 1
        Ženy (ze zemřelí celkem) 0
        Přirozený přírůstek celkem 1
        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 0
        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 1
        Přistěhovalí celkem 5
        Muži (z přistěhovalí celkem) 3
        Ženy (z přistěhovalí celkem) 2
        Vystěhovalí celkem 4
        Muži (z vystěhovalí celkem) 3
        Ženy (z vystěhovalí celkem) 1
        Saldo migrace celkem 1
        Muži (ze salda migrace celkem) 0
        Ženy (ze salda migrace celkem) 1
        Přírůstek/úbytek celkem 2
        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 0
        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 2
        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 149
        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 74
        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 75
        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 18
        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 42
        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 49
        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 146
        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 72
        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 74
 
Technická vybavenost (údaje roku 2004)
        Poštovní směrovací číslo 50801
        Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 1
        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1
        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1
        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1